Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009

In

Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (QD1930TTG_1259116688470.pdf)QD1930TTG_1259116688470.pdf[ ]468 Kb
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 30 Tháng 11 2009 18:24 )