giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh tế Việt Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá DNNN từ Xí nghiệp xây dựng công trình 2 thuộc Tổng công ty xây dựng Đường thuỷ – Bộ Giao thông vận tải.

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam đã quy tụ được những cán bộ lãnh đạo có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị và quản lý tài chính. Bên cạnh đó Công ty còn có đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ đạo từ các phòng ban nghiệp vụ đến các chi nhánh, các đơn vị sản xuất cùng các công nhân kỹ thuật có tay nghề cao được thử thách trong thi công các công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp.

xem thêm

thi công xây lắp

Đầu tư bất động sản

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN