TRỤ SỞ CHÍNH VÀ CHI NHÁNH

  1. Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 1, ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 024) 3624 2758
Fax: (+84 024) 3624 5230
Website: www.idcvina.com.vn
E-mail: headoffice@idcvina.com.vn

  1. Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ: Số 2A, khối phố Linh Tân, phường Thạch Tân, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại/Tel: (+84 0239) 389 2702
Fax: (+84 0239) 389 2702

CÁC ĐƠN VỊ CỔ PHẦN LIÊN KẾT

  1. Công ty cổ phần IDC1

Địa chỉ: Số 2A, khối phố Linh Tân, phường Thạch Tân, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại/Tel: (+84 0239) 389 2702
Fax : (+84 0239) 389 2702

  1. Công ty cổ phần IDC2

Địa chỉ/Address: Số 46, phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại/Tel: (+84 024) 3556 2393
Fax: (+84 024) 3556 2694